czwartek, 9 lipca 2020

Międzynarodowy Festiwal Organowy, Bazylika Archikatedralna w Szczecinie


Festiwal Organowy transmitowany będzie w Internecie na stronie Bazyliki Archikatedralnej : http://katedra.szczecin.pl/ oraz Youtubie : tutaj


Sobota, 11 lipca

Wykonawcy:
Marek Smoczyński – organy
Klaudiusz Baran – akordeon
Tomasz Strahl – wiolonczela

W programie:
Johannes Brahms
(1833–1897)
- Preludium chorałowe Mein Jesu der du mich op. 122 nr 1
Maurice Duruflé
(1902–1986)
- Choral varié sur le Veni Creator op. 4

wyk. M. Smoczyński
Johann Sebastian Bach
(1685–1750)
- Sonata G-dur BWV 1027 (opr. na wiolonczelę i akordeon):
1. Adagio
2. Allegro ma non tanto
3. Andante
4. Allegro moderato

wyk. K. Baran
T. Strahl
Robert Schumann
(1810–1856)
- Etiuda kanoniczna B-dur op. 56 nr 6
Paul Hindemith
(1895–1963)
- III Sonata organowa IPH 109:
II. Wach auf, mein Hort

wyk. M. Smoczyński
Manuel de Falla
(1876–1946)
- Suite populaire espagnole (fragm.) (oprac. na wiolonczelę i akordeon):
El paño moruno
Asturiana
Jota
Nana
Polo

wyk. K. Baran
T. Strahl
Louis Vierne
(1870–1937)
- I Symfonia organowa d-moll op. 14:
VI. Finał

wyk. M. Smoczyński

Noty biograficzne:
Marek Smoczyński jest absolwentem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Uczestniczył w licznych kursach mistrzowskich w kraju oraz za granicą, prowadzonych m.in. przez J. Gembalskiego, J. Grubicha, L. Lohmana, W. Zerera. Zdobywał nagrody na konkursach interpretacji, m.in. I miejsce na Ogólnopolskim Konkursie Wykonawstwa Utworów Organowych Hindemith – Karg-Elert – Reger  w Krakowie (2013) oraz I miejsce na Międzynarodowym Konkursie Organowym im. F. Nowowiejskiego w Poznaniu (2015). W ramach programu wymiany studentów Erasmus pobierał nauki w Musikhochschule w Lubece.

Klaudiusz Baran ukończył Akademię Muzyczną im. F.Chopina w Warszawie. Jako stypendysta rządu francuskiego kontynuował studia w Konserwatorium im. P. Dukasa w Paryżu. Jest laureatem wielu krajowych i międzynarodowych konkursów akordeonowych, m.in. we Francji, Hiszpanii, Niemczech i we Włoszech. Jako soli­sta współ­pra­co­wał z orkie­stra­mi więk­szo­ści pol­skich fil­har­mo­nii; koncertował w Europie, Azji i Ameryce Południowej. W 2003 uka­za­ła się jego płyta z utworami A.Piazzolli, któ­ra otrzy­ma­ła nagro­dę Akademii Fonograficznej Fryderyk 2003 w kate­go­rii „Najlepszy album — muzy­ka kame­ral­na”. W  l. 2012–2016 pełnił funk­cję pro­rek­tora ds. artystycznych Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, a w 2016 został wybrany na rektora tej uczelni. Odznaczony Brązowym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

Tomasz Strahl jest absolwentem Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie. Jako stypendysta rządu austriackiego odbył roczne studium podyplomowe w Hochschule für Musik und darstellende Kunst w Wiedniu. Został laureatem I nagrody na V Międzynarodowym Konkursie Muzycznym im. N. Zabalety w San Sebastian w Hiszpanii (1991). Jest jednym z najwybitniejszych wiolonczelistów swojego pokolenia. Koncertuje w kraju i za granicą (Europa, Azja, obie Ameryki), występując ze znanymi artystami (K. Jakowiczem, J. Krenzem, J. Maksymiukiem, K. Pendereckim, J. Salwarowskim). Dokonał wielu nagrań w Polsce i Kanadzie, dwukrotnie otrzymał nagrodę fonograficzną Fryderyk (2003 i 2019). Jest dziekanem Wydziału Instrumentalnego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie (wybory w 2012 i 2016). Za swoje osiągnięcia otrzymał Złoty Krzyż Zasługi oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
organista, absolwent Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina. Laureat V Międzynarodowego Konkursu Organowego im. Feliksa Nowowiejskiego w Poznaniu w 2015 r.

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Skontaktuj się ze mną
MAREK SMOCZYŃSKI
501 005 934
Warszawa, Polska